Herendag Spelregels

Deelname 

 1. Voorwaarde voor deelname 
  • Alle heren vanaf 18 jaar 
  • Volwaardig Lid van Burggolf Purmerend (GC de Purmer) 
 2. Handicap voorwaarden 
  • De deelnemer heeft een aantoonbare actieve handicap 
  • De maximale playing handicap is 36 
 3. Introducees 
  • Het is voor leden toegestaan een introducee uit te nodigen voor deelname aan de Herendag. Het aantal deelnames van een introducee is echter beperkt.
  • De introducee dient voor deelname de greenfee te hebben voldaan.  
  • De introducee speelt buiten mededinging. 

Wedstrijden  

 1. Wedstrijd
  • De standaard Herendag wedstrijden worden gespeeld volgens het WHS (World Handicap Systeem) en het Bruto-Netto principe.
  • Het leaderboard wordt bepaald op basis van: Beste Netto score – Beste Bruto score – Beste Exact Handicap 
  • Om als wedstrijd te worden aangemerkt dienen minimaal 10 deelnemers aan de wedstrijd te starten. 
 2. Prijsuitreiking
  • Voor een volledige prijsuitreiking dienen minimaal 20 deelnemers te zijn ingeschreven.
   • Volledige prijsuitreiking: Plaatsen 1 tot en met 5, neary en tweary
  • Bij een wedstrijd met minder dan 20 deelnemers worden er een beperkt aantal prijzen uitgereikt.
   • Beperkte prijsuitreiking: 1e plaats, neary en tweary 
  • De prijsuitreiking zal ongeveer 30 minuten na binnenkomst van de laatste flight plaats vinden.
  • Indien een dagwinnaar niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, dan vervalt zijn prijs.
 1. Flights 
  • Flights worden door de Herendag commissie ingedeeld.  
  • De standaard flight grootte is 3 deelnemers.  
  • Indien door omstandigheden flights van 4 deelnemers worden gevormd, dan dienen deze bij voorkeur achteraan in de wedstrijd te starten. Indien een 4-bal na de eerste 9 holes merkt dat er meer dan 1 hole leeg is ten opzichte van de flight voor hun, dan dient de flight gesplitst te worden in twee 2-bal flights totdat de achterstand is ingelopen.

Wedstrijdregels
Voor alle wedstrijden gelden de algemene (NGF) golfregels. Voor de Herendag wedstrijden worden een aantal van deze regels hier verduidelijkt en benadrukt. 

 1. Qualifying 
  • De wedstrijd commissie bepaalt of een wedstrijd qualifying is. Daarbij wordt minimaal uitgegaan of aan de NGF regels wordt voldaan. 
  • Indien de wedstrijd qualifying is, dan zijn alle deelnemers verplicht om, ongeacht de score, de wedstrijdkaart te registreren en goed te laten keuren in de golf.nl app. Dit dient gedaan te zijn voor deelname aan de volgende Herendag wedstrijd.  
  • Indien de wedstrijd NIET qualifying is, dan mag de deelnemer de kaart NIET als qualifying kaart invoeren in de golf.nl app.  
  • Het goedkeuren van niet qualifying kaarten is niet toegestaan.
  • De herendag commissie kan controleren of aan de regels voor invoer van qualifying kaarten wordt voldaan. 
 2. Wedstrijd lus: IN – UIT 
  • De bij de wedstrijdtafel opgegeven wedstrijd lus is bepalend voor welke lus UIT of IN is. Dit is ongeacht of er een enkele of twee Tee start van de wedstrijd is. UIT of IN is dus voor iedere deelnemer gelijk, ongeacht of men op de eerst lus of de tweede lus start. Voorbeeld Geel – Rood: dan is Geel UIT en Rood IN, ook al start je de eerste 9 op Rood 1.
 3. Uitholen
  • Conform de NGF regels geldt voor alle strokeplay en WHS wedstrijden dat er altijd uitgeholed dient te worden. Indien niet wordt uitgehold, dan dient voor WHS wedstrijden de maximale score voor de deelnemer op de betreffende hole te worden geschreven. Bij het niet uitholen tijdens een strokeplay wedstrijd is de wedstrijd niet uitgespeeld. De deelnemer dient dan voor de wedstrijd te worden geregistreerd als “No Return”. 

Besluiten wedstrijd commissie 

Bij twijfel over een regel bepaald de Herendag commissie. 

Indien wordt geconstateerd dat een deelnemer zich nadrukkelijk niet aan de algemene golfregels en/of Herendag regels houdt, dan kan de Herendag commissie besluiten om: 

 • Het resultaat van de deelnemer uit de wedstrijd te schrappen. De deelnemer heeft dan geen recht op eventuele gewonnen prijzen. Indien de wedstrijd meetelt aan een van de Herendag competities, dan zal deze wedstrijd voor die deelnemer daarin niet meetellen. 
 • De deelnemer voor een bepaalde of onbepaalde tijd te schorsen voor deelname aan de Herendag indien de deelnemer zich meerdere keren niet aan de regels houdt. Schorsingen worden medegedeeld aan Burggolf de Purmer en aan de wedstrijdcommissie van Golf Club de Purmer.  
 • De deelnemer uit te sluiten voor deelname aan de Herendag indien de deelnemer is geschorst, voor deelname aan wedstrijden, door een van de andere wedstrijdcommissies van Golf Club de Purmer.