CBA

Het CBA, Computed Buffer Adjustment, is  per 1 januari 2012 geïntroduceerd door de NGF en is met ingang van 1 januari 2016 enigszins aangepast.

Het doel van de CBA-berekening is om het effect van een score op de handicap die onder niet normale omstandigheden (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden) tot stand is gekomen te corrigeren. Door de correctie dient een aanpassing te ontstaan alsof gespeeld zou zijn onder ‘normale’ omstandigheden.

Die correctie vindt plaats door de gehele bufferzone voor de individuele speler te verschuiven. En wel afhankelijk van de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden.

De aanpassing van de limieten van de bufferzone kan resulteren in een opwaartse bijstelling, indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht, met maximaal 1 Stablefordpunt. Of een neerwaartse bijstelling van de bufferzone, indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht, met maximaal 2 Stablefordpunten. Daarnaast kan het gebeuren dat de omstandigheden zo extreem zijn dat, nadat CBA is toegepast, alleen van spelers die beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt aangepast. Dit heet Reduction Only.

Voorbeeld: Bij een CBA van -1 treedt een neerwaartse verschuiving van de bufferzone (voor bijvoorbeeld Handicap Categorie 3) op, waardoor de score van deze speler met 32 Stablefordpunten nu wel in de buffer valt. Zijn exact handicap wordt niet verhoogd.

De bufferzone is, bij CBA -1, 32-35 Stablefordpunten (categorie 3), terwijl deze normaal gesproken 33-36 Stablefordpunten is. De handicap van een andere deelnemer in dezelfde wedstrijd uit handicap categorie 3, zal bij een score van 36 punten bij een CBA van -1 met 0,3 worden verlaagd.

De CBA wordt alleen berekend, als er minimaal 10 spelers met een handicap tussen 0 en 26,4 aan de wedstrijd hebben deelgenomen. CBA wordt ook deelnemers van categorie 5 toegerekend. Het is mogelijk om 2 of 3 gelijkwaardige wedstrijden die op dezelfde dag gespeeld worden, aan elkaar te koppelen tot één CBA berekening. Berekening van CBA bij een 9 holes wedstrijd is niet mogelijk.