Texas Scramble

Texas Scramble wordt gespeeld door een team van 2 of meer spelers, die hun eigen bal spelen. Allen slaan af op elke hole en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere ballen worden opgepakt en, nadat de gekozen bal is geslagen, geplaatst binnen 15 cm van de gekozen bal en vervolgens ook gespeeld. Dan wordt opnieuw de beste bal gekozen en herhaalt zich het voorgaande tot de bal is uitgeholed.

  • Op deze spelvorm is een aantal variaties mogelijk. De wedstrijdleiding dient dit te voren duidelijk vast te stellen en aan de deelnemers mede te delen (briefje met regels!!!).
  • De speler wiens bal is gekozen, speelt de volgende slag niet mee. Deze regel is vooral nuttig als er groot handicapverschil is, waardoor te vaak de bal gekozen zou kunnen worden van de beste speler.
  • Het is verplicht om van alle spelers minimaal 4 keer de afslag te kiezen. Er blijven dan dus 2 keuze-afslagen over in een 4-bal. Deze regel is nuttig om te voorkomen dat een longhitter te veel het resultaat van het team bepaalt.