Strokeplay

Moeilijkste en meest uitdagende spelvorm, want alle slagen tellen. Het resultaat
is het totaal van de slagen over het vastgesteld aantal holes (meestal 18). De
speler met de minste slagen is winnaar. Het aantal gemaakte slagen noemt men
de Bruto score. Wordt met handicapverrekening gespeeld dan spreekt men over
Netto score (= brutoscore minus handicapslagen). Strokeplay is een Qualifying
spelvorm.