Wedstrijdvormen

Op deze pagina staan de wedstrijdvormen die we spelen met wedstrijden op De Purmer.

Matchplay

Naar wordt aangenomen de oudste spelvorm in golf. Twee kanten spelen tegen elkaar om de winst op elke hole ongeacht de score op die hole. Single matchplay is de basisvorm, waarbij 2 spelers tegen elkaar spelen, maar er zijn diverse variaties mogelijk. Zie ook verder op. Winnaar van de hole is de kant die de hole in het minste aantal slagen speelt. Een wedstrijd is gewonnen als de voorsprong (aantal holes UP) van een kant groter is dan het aantal nog te spelen holes. Matchplay is Non Qualifying.

Bij Matchplay met handicapverrekening krijgt de kant met de hogere playing handicap een aantal slagen gelijk aan het verschil tussen beide playing handicaps. Dit aantal slagen krijgt die kant met de hogere handicap op de holes met de laagste Stroke Index. v.b. Speler A heeft playing handicap 18 en speler B heeft 12. Speler A krijgt dus 6 slagen op de holes met Stroke Index 1 t/m 6 (en dus niet op 13 t/m 18).

Strokeplay

Moeilijkste en meest uitdagende spelvorm, want alle slagen tellen. Het resultaat
is het totaal van de slagen over het vastgesteld aantal holes (meestal 18). De
speler met de minste slagen is winnaar. Het aantal gemaakte slagen noemt men
de Bruto score. Wordt met handicapverrekening gespeeld dan spreekt men over
Netto score (= brutoscore minus handicapslagen). Strokeplay is een Qualifying
spelvorm.

Stableford

Stableford is een vorm van strokeplay met handicapverrekening. Een speler
speelt op elke hole tegen zijn eigen par die gelijk is aan de par van de hole plus
het aantal handicapslagen op die hole. Het aantal handicapslagen is afhankelijk
van de Exact handicap en af te lezen in de handicaptabel, die per golfbaan
verschilt. De handicapslagen worden volgens de Stroke-Index (SI = volgorde van
moeilijkheid per hole) verdeeld over de holes. Stableford individueel is een
Qualifying spelvorm. In Nederland wordt een officiële handicap alleen bepaald
volgens deze spelvorm.
De op een hole gemaakte score wordt omgezet in punten. Per hole krijgt de
speler:
0 punten bij meer dan 1 slag boven de eigen par
1 punt bij 1 slag boven de eigen par
2 punten bij de eigen par
3 punten bij 1 slag onder de eigen par
4 punten bij 2 slagen onder de eigen par, etc.

Foursome

Twee spelers vormen een team en spelen met één bal. Er wordt altijd om
beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven holes en
speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als
B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is
beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
Foursome kan als stroke- of matchplay worden gespeeld en met en zonder
handicapverrekening. Foursome is Non-Qualifying.

Texas Scramble

Texas Scramble wordt gespeeld door een team van 2 of meer spelers, die hun eigen bal spelen. Allen slaan af op elke hole en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere ballen worden opgepakt en, nadat de gekozen bal is geslagen, geplaatst binnen 15 cm van de gekozen bal en vervolgens ook gespeeld. Dan wordt opnieuw de beste bal gekozen en herhaalt zich het voorgaande tot de bal is uitgeholed.

  • Op deze spelvorm is een aantal variaties mogelijk. De wedstrijdleiding dient dit te voren duidelijk vast te stellen en aan de deelnemers mede te delen (briefje met regels!!!).
  • De speler wiens bal is gekozen, speelt de volgende slag niet mee. Deze regel is vooral nuttig als er groot handicapverschil is, waardoor te vaak de bal gekozen zou kunnen worden van de beste speler.
  • Het is verplicht om van alle spelers minimaal 4 keer de afslag te kiezen. Er blijven dan dus 2 keuze-afslagen over in een 4-bal. Deze regel is nuttig om te voorkomen dat een longhitter te veel het resultaat van het team bepaalt.

Vossenjacht

Bij deze spelvorm speelt een “vos” voor de wedstrijd uit. Zijn (netto) scores worden de par van de holes.
De volgende variaties zijn mogelijk:

  • De vos noteert zijn score (de par van de hole) op een (niet direct af te lezen) briefje aan de vlag.
  • Na het uitspelen van de hole kunnen de spelers zien hoeveel ze onder/boven par hebben gespeeld of hoeveel stableford punten ze hebben gehaald.