Beste leden,

Een golfclub zonder wedstrijden is geen golfclub voor veel van de leden.
Daarom hebben Joke Zoekende, Bart Lokhoff en Marjoke Adams de handschoen opgepakt om een doorstart te maken aangevuld met 3 nieuwe commissieleden.

Door middel van een gevarieerde wedstrijdkalender hopen we voor vele van jullie (en ons zelf) het plezier weer terug te brengen.

Laten we met positieve energie er weer de gezelligste golfclub van maken.